Jooga

Jooga on pehmeä liikuntamuoto, jossa keskitytään ihmisen kokonaisuuteen ja tavoitellaan kehon ja mielen tasapainoa. Tila pyritään saavuttamaan fyysisillä harjoituksilla eli jooga-asennoilla (asanat), hallitulla hengityksellä ja meditaatiolla. Asanaharjoittelun on todettu parantavan lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa. Moderniin joogaan kuuluvat ne joogamuodot, jotka ovat syntyneet 1800-luvun puolivälin jälkeen intialaisen ja länsimaisen kulttuurin keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Minä olen harrastanut joogaa 18 vuotta ja opiskelen tällä hetkellä jooganopettajaksi Suomen joogaopistolla Saarijärvellä. Ohjaan hatha-joogaa, jossa pyritään saamaan hyvä hallinta ihmisen kehoon. Kulmakiviä on pranayama eli hengittäminen oikein sekä asanat eli asennot. Periaatteet ovat painovoiman huomioiminen, asteittaisuus ja kompensaatio harjoituksessa.