Työnohjaus

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on vuorovaikutustilanne, jossa yhdessä työnohjaajan kanssa tulkitaan ja jäsennellään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus on ohjattavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön osaamista, ammatillista kasvua ja hyvinvointia sekä työssä jaksamista tukeva prosessi. Parhaimmillaan työnohjaus nostaa esiin työntekijän potentiaalin ja antaa hänelle uusia välineitä vaativiin työtilanteisiin.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2012 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä toiminimellä Tenenta vuodesta 2013. Olen valmistunut työnohjaajaksi Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistosta (60 op) pääkouluttajana Jukka Harmainen. Olen tehnyt yksilö- ja ryhmätyönohjauksia, työyhteisön työnohjauksia sekä esimiestyönohjauksia.